Shrnutí 20. výročního zasedání EFTBA

Shrnutí 20. výročního zasedání EFTBA

(European Federation of Thoroughbred  Breeders’ Associations)

Datum: 10.5.2014

Místo konání: budova France Galop, Place Abel Gance, Boulogne-Billancourt; Paříž.

Účastníci:

Dánsko - Nick Elsass, Kiddy Elsass,

Finsko - Amelie Ehrnrooth,

Francie -  Loïc Malivet, Hubert Honoré, Dr. Paul-Marie Gadot, Tim Richardson, Camille Vercken,

Německo - Andreas Tiedtke, Prof Dr. Harald Sieme,

Velká Británie - Richard Lancaster, Louise Kemble, Rhydian Morgan Jones, James Crowhurst,

Maďarsko - Dr. Andras Klinge,

Irsko - Shane O'Dwyer, Derek Iceton, Dr. Des Leadon

Itálie - Mme Isabella Bezzera, Dr. Franco Castelfranchi, Martina Caiani

Švýcarsko - Dr Hanspeter Meier, Remy Giger

Švédsko - Bo Helander,

Turecko - Levent Sarikaya, Mehmet Alkan

Česká republika - Marek Šimák

Sekretariát - Cathy McGlynn

Omluveni – Rakousko, Španělsko

 

  1. Finance: schválena účetní závěrka za r. 2013, včetně předběžného rozpočtu na rok 2014 ve výši 62 910 EUR. Dlužné platby za poplatky v r. 2013 - Španělsko a Rakousko, bude finálně řešeno až v prosinci 2014, navrženo omezit členství na neaktivní členství (observer).

 

  1. Volby: Vzhledem k uplynutí funkčního období byly zvoleny následující nové orgány EFTBA:

Předsednictví - Francie

Místopředsednictví (země status A) - Německo

Místopředsednictví (země status B & C) - Dánsko

Pokladník - Irsko

Čestný předseda - Kirsten Rausing

 

  1. Reorganizační struktura EFTBA: Na základě návrhu Irska byla schválená nová reorganizační struktura, aby nedocházelo ke zbytečným střetům rozdělení vlivu a pracovní činností jednotlivých organizací. Hlavní oblasti činnosti si země mezi sebe rozdělily následovně:

Francie – Development a strukturování EFTBA

Velká Británie – Lobbying ve vztahu k Evropskému parlamentu a Komisi

Německo – spolupráce s ostatními „koňskými“ institucemi v rámci EU

Irsko – marketing, statistiky

Veterina a finance jsou nadále ve společné odpovědnosti.

 

  1. Veterinární zpráva:

Dr. Des Leadon přednesl shrnutí z dopoledního zasedání Veterinární poradního výboru, které se týkalo zejména záležitostí ohledně transportu březích klisen a plemeníků mimo EU (předpisy IATA (International Air Transport Association)).

Stanovisko EFTBA ve vztahu k OIE (World Oraganization for Animal Health) je nepodpořit žádosti o uvolnění pravidel přepravy a karantény ve vztahu s Jihoafrickou republikou a částečně Čínou. Navrhovaný termín na revizi stanoviska je po třech letech.

V současnosti není hlášen žádný epidemický přeshraniční stav, reporty jednotlivých organizací probíhají bez komplikací, jedinou oblastí s neustálou nutností zlepšování je zajišťování dostupnosti vakcín.

 

  1. Evropské záležitosti

Cathy McGlynn shrnula práce, které byly provedeny od posledního shromáždění, zejména ve vztahu k jednáním probíhajícím na Komisi - DG Agriculture.  

Jedním z nemalých úspěchů EFTBA bylo zamezení zařazení chovu koní na CAP negative list, v důsledku čehož jsou i nadále udržitelné čerpání dotací na pastviny spásané koňmi (v ČR se jedná o prostředky ze SZIF – LFA).

Dalšími předměty činnosti byly nové návrhy předpisů v oblasti identifikace koní, zootechnické předpisy a postoj EU ke skandálu kolem koňského masa a řešení otázky nakládání s „nepotřebnými“ koňmi.

Lobbying v oblasti právních předpisů týkajících se regulace sázkového průmyslu si pod sebe vzala HRF (Horse Racing Federation).

V červenci je organizováno setkání s členy Evropského parlamentu ve spolupráci s EMHF (European and Mediterranean Horseracing Federation), v září pak výstava EFTBA k 20 výročí v prostorách DG Agriculture chovu koní jakožto součást zemědělství a rozvoje venkova.

 

  1. Zpráva z ITBF v Chile

Derek Iceton přednesl shrnutí lednové shromáždění ITBF (The International Thoroughbred Breeders Federation) konaného v Chile, kterého se účastní 64 zemí vedoucích plemennou knihu angl. plnokrevníka.

 

  1. Pattern dostihy

Andreas Tiedtke informoval o probíhajících návrzích na poslední schůzi EPC (European Pattern Committee), kde byl jednak přednesen návrh na zavedení Elite pattern dostihů (vybraných top 10 Gr. I. dostihů) a dále zvýšení tlaku na zařazení vícero sprinterských dostihů do pattern systému. EFTBA požaduje aktivní zařazení do probíhající diskuze na EPC.

 

  1. Zajímavosti ze světa jednotlivých členských organizací

Itálie: Italská delegace vysvětlovala celou situaci ohledně italského turfu. Předpokládá se pokles celkových dotací na cca 40., mil EUR a snížení počtu dostihů. Vzhledem k nesplnění podmínek EPC, je Itálie od 1.1.2015 vyřazena z Pattern systému. Byla deklarována snaha doplatit veškeré dotace, aby byly splněny, byť se zpožděním, podmínky EPC, Německo v tomto směru má pořádek a eviduje přesně veškeré nedoplatky. Letos narozeno cca 850 hříbat, z toho 250 po zahraničních plemenících.

Německo: Dotace dostihů se zvýšily o 12 % procent (z PMU měli loni 3,5 mil EUR) a letošní připouštění očekávají o cca 100 kobyl navíc. Obecným problémem je demografické stárnutí chovatelů, z tohoto důvodu se zaměřují na marketingovou podporu přilákání dalších generací.

Maďarsko: V Maďarsku řeší negativní situaci dvou proti sobě stojících chovatelských sdružení, která devastuje celý sport.

Švýcarsko: PMU se prosazuje nově i v německy mluvících kantonech Švýcarska. Počet chovných klisen a hříbat se nezměnil. Nedaří se provozovat veřejnou dražbu, loni se prodali jen dva koně. V příštím roce by měl být představen lokální Breeder’s Cup.

Turecko: Turecko hlásí nárůst na všech úrovních, jak v počtu dostihů, dotací tak sázkového obratu (18%). Bezprostřední obavy plynou z plánované privatizace celého odvětví, neboť končí smlouva mezi Jockey Clubem a Ministerstvem zemědělství.

Finsko: obraty jsou malé, avšak celkově mají zlepšující se vývoj., které bylo pozitivní vývoj.

Česká republika: podána stručná zpráva o klesajícím počtu chovného stáda a dotací.

Švédsko: Obdobně ve Švédsku byl pokles dotací o 15% a klesá i počet chovných klisen. (Ve Švédsku mají majitelské prémie pro 2-4 leté na úrovni 40% dotace dostihu).

Dánsko. Hlavní závodiště bylo převzato norskou investiční skupinou a v loňském roce proinvestovali do obnovy přes 2 mil. liber. Neexistuje soukromá sázka, vše je v rukou státu, který pokrátil výdaje do turfu na úkor olympijských sportů. Je snaha o založení soukromé Nordic Betting společnosti. Hříbata na zhruba stejné úrovni, připouštění je však na nižší úrovni.

Irsko: V Irsku hlásí nárůst připouštění. 12 600 aktivních chovných kobyl 93% chovatelů má pět klisen nebo méně.

Francie: Dotace beze změn. Ve stavu je 4000 chovatelů, průměr 1.8 chovné klisny na chovatele chovu, loni 5126 hříbat. Francouzský chov začíná být hodně závislý na „recreational breeders“, snaží se o větší podporu komerčních chovatelů.

0 pcs,
Basket
0 pcs,