Aktuality

V této sekci naleznete důležitá, sdělení a informace z činnosti našeho svazu ......

Katalog plemeníků pro rok 2014 v prodeji. více

Členové ČSCHPMDK, ale i další zájemci se vydali o prvním únorovém víkendu do Francie, kde se konaly dny otevřených dveří v cca třiceti hřebčínech pod patronátem francouzského syndikátu chovatelů. více

Níže naleznete návrh nových stanov ČSCHPMDK, tak jak byly navrženy prezidiem svazu. více

Celkem získali letos chovatelé 610 000 Kč. na chovatelských prémiích, které byli vypsány v rámci Fondu podpora 2013. více

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.1/2014
konaného dne 8.1.2014 více

Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) pořádá pro své členy, ale také pro další zájemce z řad odborné veřejnosti zájezd do Francie u příležitosti tamního dne otevřených dveří v hřebčínech anglického plnokrevníka. více

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových (ČSCHPMDK) koní č.7 /2013  konaného dne 10.12.2013 více

Prosíme majitele hřebců, kteří dosud nepodali žádost o výběr hřebce na rok 2014 na JC ČR, ale počítají s působením hřebce v roce 2014 v plemenitbě A1/1 a mají zájem o uvedení v katalogu plemeníků 2014, aby co nejdříve informovali sekretáře svazu Ing.Jandu o zájmu o uvedení v katalogu. více

Rada Jockey clubu České republiky na svém jednání ve čtvrtek 14. listopadu 2013 s některými úpravami schválila chovatelskou koncepci předloženou ČSCHPMDK, ale zatím bohužel nebyl publikován zápis z jednání tuzemské dostihové autority, a tak předkládáme chovatelskou koncepci, jak byla na uvedeném jednání předložena. více

Chovatelská konce, kterou předložil svaz ČSCHPMDK, byla schválena na radě JC ČR 14.11.2013. více

0 ks,
Košík
0 ks,