Prezidium

Prezidium svazu je až čtrnáctičlenný orgán, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. 

Členové prezidia ČSCHPMDK

 1. Bečvář Josef, Ing. - Prezident JCČR, člen Rady JCČR a prezidia JCČR
 2. Bláha Martin - prezident svazu, člen Rady JCČR a Prezidia JCČR
 3. Hulínský  Václav, MUDr.
 4. Charvát Jiří, JUDr. Ing. - člen Rady JCČR
 5. Chudáček Stanislav, Ing.
 6. Jakub Aleša, Ing
 7. Janda Tomáš, Ing. - sekretář svazu
 8. Krejčí Martina, Ing.
 9. Luftmanová Karin, JUDr. Ing.
 10. Malík Petr, Ing 
 11. Nagy Ladislav, PhDr., Ph.D.
 12. Neuberg Filip
 13. Nový Otakar, Mgr - člen Rady JCČR
 14. Odcházel Jiří, Ing. - člen Rady JCČR

 

Revizní komise

Revizní komise je vždy tříčlenná a řídí se stanovami a organizačním řádem svazu. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Je volena valným shromážděním vždy na tři roky.

Členové revizní komise

 1. Jana Fialová, JUDr. - Předseda Revizní komise
 2. Marek Šimák, Mgr. - Člen Revizní komise
 3. Josef Vymazal - Člen Revizní komise
0 ks,
Košík
0 ks,