Prezidium

Prezidium svazu je až čtrnáctičlenný orgán, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. 

Členové prezidia ČSCHPMDK

 1. Bečvář Josef, Ing. - Prezident JCČR, člen Rady JCČR a prezidia JCČR
 2. Blahník Ondřej
 3. Bláha Martin 
 4. Hulínský  Václav, MUDr.
 5. Charvát Jiří, JUDr. Ing. - člen Rady JCČR
 6. Jakub Aleša, Ing
 7. Janda Tomáš, Ing. - sekretář svazu
 8. Malík Petr, Ing 
 9. Nagy Ladislav, PhDr., Ph.D.-prezident svazu, člen Rady JCČR a Prezidia JCČR
 10. Nový Otakar, Mgr - člen Rady JCČR
 11. Odcházel Jiří, Ing. - člen Rady JCČR
 12. Šimák Marek, Mgr

Revizní komise

Revizní komise je vždy tříčlenná a řídí se stanovami a organizačním řádem svazu. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Je volena valným shromážděním vždy na tři roky.

Členové revizní komise

 1. Jana Fialová, JUDr. - Předseda Revizní komise
 2. Pavel Vítek - Člen Revizní komise
 3. Josef Vymazal - Člen Revizní komise
0 ks,
Košík
0 ks,