Prezidium

Prezidium svazu je až čtrnáctičlenný orgán, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. 

 

Členové prezidia ČSCHPMDK

 1. Bláha Martin - prezident svazu, člen Rady JCČR a Prezidia JCČR
 2. Hulínský  Václav, MUDr.
 3. Charvát Jiří, JUDr. Ing. - člen Rady JCČR a Prezidia JCČR / Prezident JCČR
 4. Chudáček Stanislav, Ing.
 5. Jakub Aleša, Ing. - člen Rady JCČR
 6. Janda Tomáš, Ing. - sekretář svazu
 7. Krejčí Martina, Ing.
 8. Luftmanová Karin, JUDr. Ing. 
 9. Nagy Ladislav, PhDr., Ph.D.
 10. Neuberg Filip
 11. Odcházel Jiří, Ing. - člen Rady JCČR
 12. Šimák Marek, Mgr. - víceprezident svazu, člen Rady JCČR
 13. Theimer Milan, Ing.
 14. Trávníček Jiří, Ing.
0 ks,
Košík
0 ks,