12.2.2024 - Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK 2024

Srdečně Vás zveme na Valné shromáždění  ČSCHPMDK, které se uskuteční dne 16. března 2024 od 9.30 hod v hotelu G-Rex, Divadelní 66, 290 01 Poděbrady.  

Program:  

  • Zahájení
  • Volba orgánů Valného shromáždění 
  • Zpráva prezidia (vývoj dotací, situace v Napajedlech, výhledy)
  • Zpráva revizní komise
  • Diskuze, různé 
  • Závěr

Prezence členů od 09:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti. 

V Praze dne 12.2.2024 

Ladislav Nagy – prezident ČSCHPMDK 

0 ks,
Košík
0 ks,