12.3.2018 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 1/2018

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) č. 1/2018 konaného dne 3. 3. 2018 v Poděbradech

Dne 3. 3. 2018 se od 9:30 hodin v Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák,  Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Jiří Trávníček, Ing. Aleša Jakub, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský

Omluveni: Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg,
Ing. Milan Theimer

  _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Martina Krejčí. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, termínová listina 2018, příprava sezony 2018, atd.
  2. Fond podpory svazu 2018
  3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů

_____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Tento bod bude projednán na Valném shromáždění.

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2018 – M. Bláha uvedl, že prezident JC ČR požádal na posledním jednání Rady JC ČR o příspěvek z Fondu podpory 2018 ve výši 500 000 Kč na majitelské prémie. M. Bláha informoval Radu JC ČR, že Fond podpory 2018 ještě nebyl kompletně domluven, a není jisté, kolik v něm bude peněz, a na co si je dárci budou přát využít.

Bláha se vyslovil pro pokračování Fondu podpory i pro rok 2018. Všichni odsouhlasili.
M. Bláha přislíbil vložit do fondu 200 000 Kč., Ing. Chudáček 80 000 Kč, Ing. Odcházel 200 000 Kč, JUDr. Charvát minimálně 400 000 Kč, Ing. Trávníček minimálně 400 000 Kč.

Přispěvatelé a prezidium odsouhlasili příspěvek JC ČR na majitelské prémie.

K bodu č. 3 programu jednání:

Martin Bláha informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Přijetí nových členů – Michael Rosenfeld, Karel Rybár, Tamara Křídlová – všichni přijati jednohlasně.

V Poděbradech dne 3. 3. 2018

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřila: Ing. Martina Krejčí

0 ks,
Košík
0 ks,