13.8.2020 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 2/2020

Dne 13. 8. 2020 se od 16:30 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69 - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub _________________________________________________________________________________ 

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Petr Malík. Martin Bláha přizval jako hosta k jednání M.Šimáka

Program jednání: 

1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, příprava nové sezony, atd.

2. Diskuse, různé:

a) Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů

b)  Diskuse

___________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha po zahájení předal slovo prezidentu JC ČR J.Bečvářovi a požádal ho o informace z JC ČR . 

J.Bečvář informoval o podepsání smlouvy s firmou Tipsport zatím pro letošní rok. Dále o jednání s dalšími marketingovými partnery. Dále informoval o jednáních prezidia a Rady JC ČR v jarních a letních termínech a všech důležitých bodech, které byli na těchto prezídiích řešeny. Dále informoval o bodech jednání Rady JC ČR, která bude v pátek 14.9.2020. Jedním z důležitých bodů je nabídka TMM na odprodej sázkové kanceláře Betino JC ČR. Proběhla dlouhá diskuze. Na Radě JC ČR by měl nabídku prezentovat zástupce TMM. 

Dále proběhla rozsáhlá diskuze ohledně sázek, marketingových partnerů JC ČR a koncepce financování dostihového sportu. 

Mgr.Šimák podrobně informoval o projektu sázek v zahraničí na dostihy v ČR. Projekt je na začátku. Probíhaná testování a připravuje se ostré zpuštění. Vyhodnocení bude možné až po nějaké době. 

K bodu č. 2 programu jednání:

a) Nepřišla žádná přihláška od posledního prezidia. Finanční situace podrobné informace na příštím jednání prezidia.

b) Diskuse 

V Praze dne 13. 8. 2020

Zapsal: Ing. Tomáš Janda
Ověřil: Ing. Petr Malík

0 ks,
Košík
0 ks,