14.1.2016 - Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK 2016

Valné shromáždění  ČSCHPMDK se bude konat dne  20.2 2016 od 9,30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

Program:  -    Zahájení

  • Volba orgánů Valného shromáždění – předseda valného shromáždění, skrutátoři, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, mandátová a návrhová komise, volební komise
  • Zpráva prezidia
  • Zpráva revizní komise
  • Volba prezidia a revizní komise svazu
  • Přestávka (schůzka nově zvoleného prezidia a volba prezidenta svazu)
  • Diskuze, různé
  • Závěr

Prezence členů od 9:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

Pozvánka ve formátu pdf.

0 ks,
Košík
0 ks,