15.9.2017 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2017

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.3/2017 konaného dne 15.9.2017 v Lysé nad Labem

Dne 15.9.2017 se od 11:00 hodin na Výstavišti v Lysé nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, Hala C – salonek, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Aleša Jakub, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg, Ing. Milan Theimer, MUDr. Václav Hulínský    

Omluveni: Ing. Jiří Trávníček,

______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, atd.
  2. Fond podpory svazu 2017
  3. Návrhy změn DŘ,DÚ, chovatelské koncepce, atd.
  4. Příprava roku 2018: úkoly - ČSCHPMDK, JC ČR
  5. Diskuse, různé:
  6. a) Přijetí nových členů, členská základna, Finanční situace svazu
  7. b) Diskuse

_____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

M.Bláha požádal o informace k aktuální situaci prezidenta JC ČR JUDr.Jiřího Charváta a Ing.Martinu Krejčí. Ing.Krejčí informovala, že rada JC ČR je na programu též dnes. Předchozí jednání Rady JC ČR proběhlo 6.6.2017. Zápis z tohoto jednání je samozřejmě na webu JC ČR. Na tomto jednání byla schválena zpráva o činnosti JC ČR za rok 2016. Dále se diskutovala situace na Slušovickém závodišti. JC ČR se na řešení situace podílel, a bude i v budoucnu, pokud to bude nutné, a budou ohroženy dostihy na tomto závodišti. JUDr.Charvát informoval o zdrojích financování JC ČR a dostihů obecně a o jednání se sázkovými kancelářemi a zajišťování dalších zdrojů financování. Probíhají jednání na ministerstvech, jednání s PMU a probíhá hledání generálního partnera.

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2017 – Prostředky budou vypláceny prostřednictvím JCČR. Rekapitulace přispěvatelů a příspěvků: JUDr. Jiří Charvát (500.000 Kč), Ing. Jiří Trávníček (570.000 Kč), Martin Bláha (200.000 Kč), Ing.Jiří Odcházel (200.000 Kč), Ing.Stanislav Chudáček (100.000 Kč).

Celkem tedy 1,57 mil. Kč. 400.000 Kč z celkové částky bude použito na majitelské prémie pro tříleté koně, které vyplácí JC ČR. Zbytek prostředků z Fondu podpora 2017 bude použit na dotace dostihů. Všichni zúčastnění potvrdili, že jejich příspěvky mohou být použity jak na dotace dostihů, tak na majitelské prémie. M.Bláha informoval o aktuální situaci čerpání a použití na jednotlivé dostihy.

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing.Janda informoval, že na svaz nepřišel žádný návrh ze strany veřejnosti. Proběhla diskuze o změnách DŘ v souvislosti s rozhodováním DK, možnosti odvolání se, atd. Bude dále diskutováno na Radě JC ČR, legislativní komise.  

K bodu č. 4 programu jednání:

JUDr.Charvát otevřel diskuzi ohledně podpory koní českého chovu a zejména komerčních chovatelů.

K bodu č. 5 programu jednání:

  1. a) Přijetí nových členů, členská základna – nepřišla žádná nová přihláška. Martin Bláha informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Byly rozeslány informace všem členům.  

V Lysé nad Labem dne 15.9.2017

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,