16.2.2017 - Pozvánka na zasedání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2017

 

Pozvánka

na Valné shromáždění ČSCHPMDK, se bude konat dne 11.3.2017 od 9:30 hod. v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valného shromáždění
3. Zpráva prezidia
4. Zpráva revizní komise
5. Přestávka
6. Diskuze, různé
7. Usnesení, závěr

Prezence členů od 9:00 hod. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

V Praze dne 16.2.2017

Martin Bláha - prezident ČSCHPMDK

0 ks,
Košík
0 ks,