21.11.2018 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2018

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.3/2018 konaného dne 12.10.2018 v Praze

 Dne 12.10.2018 se od 10:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69, 4. patro tribuny salonek Epsom, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Ing. Aleša Jakub, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Milan Theimer  

Omluveni: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Jiří Odcházel, Filip Neuberg, _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Mgr. Marek Šimák. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR - Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, termínová listina 2019, příprava sezony 2019, atd.
  2. Fond podpory svazu 2018
  3. Příprava návrhů změn DŘ,DÚ, chovatelské koncepce, atd.
  4. Příprava roku 2019: úkoly - ČSCHPMDK, JC ČR
  5. Diskuse, různé:
  6. a) Přijetí nových členů, členská základna, finanční situace svazu
  7. b) Diskuse

 _____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:
Martin Bláha požádal o informace k aktuální situaci JUDr.Charváta. Ten konstatoval, že Rada JC ČR je na programu též dnes. Dále informoval o aktuální situaci a požádal prezídium ke stanovisku k několika bodům. Představil současnou verzi termínové listiny na rok 2019. Proběhla diskuze na toto téma.

Dalším bodem o kterém JUDr. Charvát informoval, a požádal členy prezidia o názor, bylo znovuzavedení chovatelských prémií dle návrhu chovatelské komise. Byl představen návrh chovatelské komise k tomuto tématu. Po delší diskuzi prezidium podpořilo vznik chovatelských prémií v podobě navržené chovatelskou komisí.

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2018 – Z celkové výše bylo 463.000,- Kč vyplaceno na úhradu majitelských prémií, zbylá částka byla vyplacena na sponzoring dostihů. Z fondu byly podpořeny dostihy v Netolicích, Brně, Mostě, Karlových Varech.

K bodu č. 3 programu jednání:

K tomuto tématu nevzešel žádný podnět od členů svazu. Chovatelské prémie byly prodiskutovány v bodu č.1.

Ing. Janda informoval o podnětu Dr. Hály k otázce zveřejňování handicapů. Toto se netýká DŘ nebo DÚ pouze formy zveřejňování.

K bodu č. 4 programu jednání:

Martin Bláha informoval, že Valná hromada svazu v roce 2019 bude volební. Proběhla krátká diskuze k tomuto tématu. Příprava valné hromady bude dořešena na příštím prezidiu svazu konaném v prosinci 2018.

Další detaily k úkolům pro rok 2019 za svaz i JC ČR budou finalizovány na příštím jednání prezidia.

K bodu č. 5 programu jednání:

  1. a) Přijetí nových členů – žádná přihláška.
  2. b) Diskuse

V Praze dne 12.10.2018

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                                                  Ověřil: Mgr. Marek Šimák

0 ks,
Košík
0 ks,