23.2.2023 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 1/2023

Dne 23.2.2023 se od 15:00 hodin v Restauraci CYRIL'S Pub, Bozděchova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Mgr. Otakar Nový, Ing. Petr Malík, Ing. Josef Bečvář, Ondřej Blahník, Mgr.Marek Šimák, Ing. Aleša Jakub

Omluveni: Ing. Jiří Odcházel, Martin Bláha, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.,   _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil sekretář ČSCHPMDK Ing. Tomáš Janda, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ondřej Blahník.

Program:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR
  2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  3. Valná hromada svazu 2023
  4. Diskuse, různé:
  5. a) Diskuse

_________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing.Janda požádal Ing.Bečváře o informace z jednání Rady JC ČR a o informace k následující Radě JC ČR s aktuální situaci JC ČR. J.Bečvář informoval o poslední Radě JC ČR. Dále informoval o nejdůležitějších bodech nadcházející Rady JC ČR. Prezidium opět podpořilo vznik dceřiné firmy JC ČR, která by mohla pořádat dostihy. Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že by zástupci svazu v radě JC ČR měli prosazovat, aby Rada reflektovala návrhy svazů a komisí JC ČR.

K bodu č. 2 programu jednání:
Žádná nová přihláška do svazu nepřišla. Proběhla diskuze ohledně členství ve svazech potažmo JC ČR.

K bodu č. 3 programu jednání:
Valná hromada svazu proběhne 4.3. v Poděbradech opět díky vstřícnosti Ing. Odcházela.

K bodu č. 4 programu jednání:

  1. Diskuse – Proběhla diskuze ohledně situace v Hřebčíně Napajedla
  2. Janda navrhl jednat s EBF ohledně výše příspěvku pro ČR, Dále navrhl na galavečeru ocenění i pro ošetřovatele/pracovní jezdce po vzoru mnoha jiných zemí a dále řešení termínu a místa příštího galavečera již během letních měsíců nejpozději v září.
  3. Malík přednesl informace ze sázkové komise JC ČR. Ministerstvo financí přijalo návrhy JC ČR k loterijnímu zákonu. Dostihová komunita by se nyní měla snažit pracovat na otevření loterijního zákona.

V Praze dne 23.2.2023

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: Ondřej Blahník

0 ks,
Košík
0 ks,