25.3.2016 - Členské příspěvky 2016

Upozorňujeme členy, kteří dosud neuhradili členské příspěvky na rok 2016 ve výši 500 Kč., že tyto příspěvky byly splatné do 20.2.2016, a vyzýváme k úhradě v co nejkratší lhůtě. Maximální termín k jeho úhradě je do 30 dní od doručení upomínky.

V případě, že k úhradě členského příspěvku nedojde ani v této náhradní lhůtě, Vaše členství v ČSCHPMDK v souladu s čl. VI písm. e) stanov ČSCHPMDK zanikne.

Členské příspěvky je možno hradit na konto svazu: 8400509734 / 0600.

0 ks,
Košík
0 ks,