27.1.2022 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 4/2021

Dne 27. 1. 2022 se od 10:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69 - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová (dorazila později), Mgr. Otakar Nový, Ing. Aleša Jakub, Ing. Stanislav Chudáček

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg, Ing. Martina Krejčí, Ing. Petr Malík, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, _________________________________________________________________________________ 

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Mgr. Otakar Nový. 

Program:

1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR,   aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, příprava nové sezony, manažer JC ČR, klíč rozdělení státních prostředků, atd.

2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů

3. Valná hromada svazu 2022 - volební, úkoly

4. Diskuse, různé:

a) Diskuse

_________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha po zahájení informoval, že hlavním bodem dnešního prezidia bude rozdělení státních dotací, což je bod jednání Rady JC ČR, která proběhne odpoledne. Po základních informacích a svému postoji k tomuto bodu předal slovo Ing.Jandovi a Mgr.Novému, kteří byli v šestičlenné pracovní skupině svazu ve složení Janda, Malík, Fabris, Luftmanová, Krejčí, Nový, která připravila na základě rozhodnutí minulého prezidia svazu návrh rozdělení těchto prostředků. Ing. Janda a Mgr.Nový podali detailní informace o návrhu a informovali, že jde o kompromisní návrh, který by mohli podpořit i členové asociace steeplechase. Poté proběhla rozsáhlá diskuze k tomuto bodu.   

K bodu č. 2 programu jednání:

Byla přijata Mgr. Michaela Moricová za členku svazu. 

K bodu č. 3 programu jednání:

Volební Valná hromada svazu se uskuteční 5.3.2022 v Poděbradech.  

K bodu č. 4 programu jednání:

a) Diskuse 

V Praze dne 27. 1. 2022

Zapsal: Ing. Tomáš Janda
Ověřil: Mgr. Otakar Nový

0 ks,
Košík
0 ks,