28.1.2020 - Pozvánka na zasedání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2020

Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK

konané dne 22.2.2020 od 9:30 hod., v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 29001 Poděbrady.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů Valného shromáždění
  3. Zpráva prezidia
  4. Zpráva revizní komise
  5. Přestávka
  6. Diskuze, různé
  7. Usnesení, závěr

Prezence členů od 9:00 hod. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

 V Praze dne 28.1.2020

Martin Bláha – prezident ČSCHPMDK

0 ks,
Košík
0 ks,