29.1.2019 - Pozvánka na zasedání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2019

Pozvánka na Valné shromáždění  ČSCHPMDK
konané dne  2.3 2019 od 9:30 hod. v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, Poděbrady.  

Program: 

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů Valného shromáždění
  3. Zpráva prezidia
  4. Zpráva revizní komise
  5. Volba prezidia a revizní komise svazu
  6. Přestávka (schůzka nově zvoleného prezidia a volba prezidenta svazu)
  7. Diskuze, různé
  8. Závěr

Prezence členů od 9:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

V Praze dne 29.1.2019 

Martin Bláha – prezident ČSCHPMDK 

0 ks,
Košík
0 ks,