29.6.2023 - Zápis z prezidia ČSCHPMDK č.2/2023

Přítomni (bez titulů, abecedně): Josef Bečvář, Ondřej Blahník, Václav Hulínský, Tomáš Janda, Petr Malík, Ladislav Nagy, Otakar Nový, Marek Šimák,

Omluvili se: Aleša Jakub, Martin Bláha

Jednání prezidia začalo v 15.30 a trvalo do 17.15.

V úvodu představil prezident Jockey Clubu Josef Bečvář novinky z JC. Zejména informoval o valné hromadě společnosti Turf Praha, z níž se právě vrátil. Členy prezidia informoval, že v souladu s usnesením Rady JC položil majoritnímu akcionáři otázky schválené Radou JC - na jejich zodpovězení má majoritní akcionář třicet dní. Dále hlasoval proti záměru majoritního akcionáře o navýšení základního kapitálu.

Prezident JC dále stručně informoval o jednání JC se sázkovou kanceláří Tipsport a nastínil možné výsledky tohoto jednání — v podobných intencích, jako o nich mluvil na Radě JC.

Prezident JC a prezident Svazu členy prezidia informovali o návštěvě v hřebčíně Napajedla a o jednání s majiteli. Diskutovalo se o možnostech, které Svaz, potažmo JC v tomto ohledu má a bylo dosaženo konsensu, že navázání a udržování kontaktu se stávajícími majiteli je klíčové pro další případná jednání. Členové prezidia zdůrazňovali obrovskou hodnotu napajedelských pastvin pro odchov plnokrevníka, zejména vzhledem k bonitě půdy.

Petr Malík vystoupil za sázkovou komisi a požádal prezidenta JC o lepší komunikaci ve věcech sázkového provozu. Marek Šimák konstatoval, že ve věcech, které řešil s generálním sekretářem on, byla naopak spolupráce naprosto bezproblémová. Prezident JC výtky Petra Malíka akceptoval. Bylo dosaženo konsensu, že jednotlivé komise budou shromažďovat podněty a ty posílat na JC k řešení, přičemž do kopie bude dáván buď prezident JC nebo prezident Svazu.

Diskutovalo se o situaci se závodišti. Ondřej Blahník nadnesl, že se již několik let mluví o možnosti, že by si JC nějaké závodiště pronajal a provozoval na něm dostihy ve vlastní režii. Tato námitka byla uznána a prezident JC přislíbil, že možnost zřízení dceřiné společnosti, jež by pořádala dostihy, dá na program Rady.

Členové prezidia se shodli, že při projednávání nové smlouvy se závodišti by si měl JC vytvořit nějaký nástroj (případně finanční rezervu), aby mohl zajistit vypsání potřebných dostihů, pokud v kalendáři chybí.

Ladislav Nagy poté informoval, že bylo podáno daňové přiznání bez nutnosti odvádět daň, dále byly přijaty dvě platby ve výši 100.000,- za zařazení hřebců do chovu, přičemž z každé bude odvedena částka 40.000,- ve prospěch Asociace steeplechase. 

Na závěr jednání prezident JC vyjádřil vůli pokračovat ve funkci v druhém mandátu. Prezidium mu vyjádřilo většinově podporu.

Prezidium jednohlasně schválilo přihlášku Mgr. Venduly Jelínkové.

Další jednání prezidia bylo naplánováno na začátek září.

 

Zapsal: Ladislav Nagy

Ověřil: Tomáš Janda

0 ks,
Košík
0 ks,