3.8.2021 - Pozvánka na zasedání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2021

Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK

konané dne 9.9.2021 od 16:00 hod., v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 29001 Poděbrady.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů Valného shromáždění
  3. Zpráva prezidia
  4. Zpráva revizní komise
  5. Přestávka
  6. Diskuze, různé
  7. Usnesení, závěr

Prezence členů od 15:30 hod. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

 V Praze dne 3.8.3021

Martin Bláha – prezident ČSCHPMDK

0 ks,
Košík
0 ks,