30.1.2018 - Pozvánka na zasedání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2018

Pozvánka

na Valné shromáždění  ČSCHPMDK, které se bude konat dne  3.3 2018 od 9,30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

Program: 

  • Zahájení
  • Volba orgánů Valného shromáždění
  • Zpráva prezidia
  • Zpráva revizní komise
  • Volba člena revizní komise svazu
  • Schválení člena prezidia svazu PhDr. Ladislava Nagyho, PhD. (kooptace 6.6.2017)
  • Přestávka
  • Diskuze, různé
  • Usnesení, Závěr

Prezence členů od 9:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

V Praze dne 30.1. 2018 

Martin Bláha – prezident ČSCHPMDK 

0 ks,
Košík
0 ks,