7.2.2023 - Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK 2023

Pozvánka na Valné shromáždění  ČSCHPMDK, které se bude konat dne 4.3.2023 od 9,30 hod, místo konání – Hotel G-Rex, Divadelní 66, 290 01 Poděbrady.  

Program:

  • Zahájení
  • Volba orgánů Valného shromáždění
  • Zpráva prezidia
  • Zpráva revizní komise
  • Informace Prezidenta JC ČR k proběhlé i aktuální sezoně a zhodnocení posledních tří let a vize do budoucna
  • Diskuze, různé
  • Závěr

 Prezence členů od 09:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.                                               

Ladislav Nagy – prezident ČSCHPMDK 

 V Praze dne 7.2.2023 

0 ks,
Košík
0 ks,