7.9.2023 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2023

Dne 7.9.2023 se od 15:30 hodin v Restaurace CYRIL'S Pub, Bozděchova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Mgr. Otakar Nový, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Ing. Petr Malík, Ing. Josef Bečvář, Ondřej Blahník, Mgr.Marek Šimák, Ing. Jiří Odcházel, Martin Bláha, Ing. Aleša Jakub

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ladislav Nagy, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ondřej Blahník.

Program:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, sázky, státní dotace, Termínová listina 2024, dceřiná firma JC ČR - pořádání dostihů, smlouvy se závodišti, volby JC ČR, atd.
  2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  3. Aktuální situace Hřebčín Napajedla
  4. Diskuse, různé:
  5. a) Diskuse

_________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Ladislav Nagy po zahájení předal slovo Josefu Bečvářovi, aby informoval o proběhlé Radě JC ČR i Radě JC ČR, která proběhne v termínu 26.9.2023 a aktuální situaci JC ČR. J.Bečvář informoval o poslední Radě JC ČR. Dále informoval o nejdůležitějších bodech nadcházející Rady JC ČR. Hlavním bodem nadcházející Rady bude volba prezidenta JC ČR. Prezidium svazu rozhodlo o podpoře Ing.Bečváře již na minulém prezidiu. Ing,Bečvár informoval o aktuální situaci ohledně nové smlouvy s Tipsportem, závodišti a aktuální situaci ohledně státních dotací. V příštím týdnu bude další schůzka na MZE. Ing.Bečvár dále informoval o stanovisku právní kanceláře ohledně podílu JC ČR v Turf Praha a.s. Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.

K bodu č. 2 programu jednání:
Žádná nová přihláška do svazu nepřišla.

 

K bodu č. 3 programu jednání:
Proběhla delší diskuze k aktuální situaci v Hřebčíně Napajedla. 

 

K bodu č. 4 programu jednání:

  1. a) Diskuse – Proběhla diskuze na téma koncepce příští sezony, zejména dostihů pro dvouleté. Možnosti zvýšení dotací, atd. Dále proběhla diskuze ohledně větší propagace a informovanosti o majitelských a chovatelských prémiích, které byli loni znovu z iniciativy svazu zavedeny. Ing. Malík přednesl návrh na oficiální schválení sázkové komise JC ČR Radou JC ČR a ustanovení historické komise. Prezidium tyto návrhy podpořilo.

V Praze dne 7.9.2023

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: Ondřej Blahník

0 ks,
Košík
0 ks,