8.12.2022 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 4/2022

Dne 8.12.2022 se od 15:00 hodin v Restaurace CYRIL'S Pub, Bozděchova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Mgr. Otakar Nový, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Ing. Petr Malík, Ing. Josef Bečvář, Ondřej Blahník, Mgr.Marek Šimák

Omluveni: Ing. Jiří Odcházel, Martin Bláha, Ing. Aleša Jakub, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský,  _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ladislav Nagy, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ondřej Blahník.

 

Program:

1.Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR, klíč rozdělení státních prostředků 2023, Sázky, atd.

  1. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  2. Plán práce svazu - termíny prezídií, úkoly rok 2023, Val. hromada 2023
  3. Diskuse, různé:
  4. a) Diskuse

_________________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Ladislav Nagy po zahájení předal slovo Josefu Bečvářovi, aby informoval o proběhlé Radě JC ČR i Radě JC ČR, která proběhne v příštím týdnu a aktuální situaci JC ČR. J.Bečvář informoval o poslední Radě JC ČR. Dále informoval o nejdůležitějších bodech nadcházející Rady JC ČR. Prezidium opět podpořilo vznik dceřiné firmy JC ČR, která by mohla pořádat dostihy. O tomto se diskutuje již delší dobu, a prezidium pověřilo prezidenta JC ČR, aby založení této firmy a vypracování její koncepce, fungování, financování, atd. proběhlo v co nejkratším možném termínu! Proběhla diskuze ohledně galavečera. Mgr.Nagy byl pověřen, aby závěry prezentoval na Radě JC ČR. Prezidium podpořilo konání galavečera.

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 

Žádná nová přihláška do svazu nepřišla. Proběhla diskuze ohledně členství ve svazech potažmo JC ČR.

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Termíny prezídií svazu budou stanoveny na cca rok dopředu. Podle termínů jednání Rady JC ČR, která by též měla být stanovena dopředu na cca rok.

Ladislav Nagy navrhl stanovit krátkodobou i dlouhodobou agendu prezidia svazu. Měly by být dány konkrétní termíny zejména u krátkodobé agendy. Případně odpovědnost konkrétních členů prezidia za svěřenou agendu. Konkrétní úkoly na prvním prezidiu v roce 2023.

Valná hromada svazu proběhne 25.2. nebo 4.3. v Poděbradech.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

  1. a) Diskuse – Ing.Janda a Mgr. Nagy otevřeli diskuzi ohledně situace v Hřebčíně Napajedla. Proběhla diskuze jejíž závěry by měl prezentovat Nagy na radě JC ČR.

 

 

V Praze dne 8.12.2022

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: Ondřej Blahník

0 ks,
Košík
0 ks,