Návrhy na změny DŘ, DÚ, Chovatelské koncepce, stanov

Prosíme členy svazu, kteří mají připomínky, návrhy k dostihovému řádu, doplňujícím ustanovením, chovatelské koncepci, stanovám, atd., aby své připomínky, návrhy, komentáře k těmto dokumentům zaslali do 15.8.2015 na email sekretáře svazu Ing.Jandy. Email: t.janda@atlas.cz Připomínky, návrhy budou projednány na prezidiu svazu a následně vzniklý materiál bude předložen radě JC ČR.

0 ks,
Košík
0 ks,