Pozvánka na Valné shromáždění ČSCHPMDK

Valné shromáždění  ČSCHPMDK, se uskuteční dne  14.3 2015 od 9,30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

Program: 

-          Zahájení

-         Volba orgánů Valného shromáždění

-         Zpráva prezidia

-         Zpráva revizní komise

-         Projednání změn stanov ČSCHPMDK

-         Diskuze, různé

-         Závěr

Prezence členů od 9:00. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

Návrh nových stanov svazu je na www.cschpmdk.cz

Ing. Jiří Trávníček – prezident ČSCHPMDK

Ve Zhoři dne 12.2. 2015  

0 ks,
Košík
0 ks,