Reakce sekretáře ČSCHPMDK na článek z jiného úhlu pohledu 2

Jako sekretář Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) bych se rád vyjádřil k článku RNDr. Schulmanna, který byl zveřejněn na serveru www.dostihy.fitmin.cz a uvedl na pravou míru několik v něm obsažených informací.

Předesílám, že s některými tvrzeními pana Schulmanna, zejména těch týkajících se žalostné spolupráce mezi pořadateli a s tím souvisejícího stavu termínové listiny, chuchelských propozic na první část sezóny, které jsou někde na pomezí výsměchu a provokace, nelze než souhlasit. Také v záplavě invektiv a útoků skryté nápady na budoucí složení rady  Jockey Clubu stojí za zamyšlení

Je proto jen škoda, že si RNDr. Schulmanna u řady svých tvrzení a úvah nedal práci se zjištěním skutečného stavu věcí, přestože jej lze snadno zjistit z veřejně dostupných dokumentů. Ale omezím se jen na to, co se týká ČSCHPMDK. Volební řád, který je přílohou stanov svazu, jasně uvádí, že volební komise sestaví kandidátku z návrhů prezidia a z pléna valného shromáždění. Je tudíž značně zavádějící tvrdit, že byl nějaký (jakýkoli) kandidát „sehnán na poslední chvíli“, protože návrh kandidátů z pléna, (a právě tak byl tento kandidát navržen – viz zápis z valného shromáždění dostupný na webových stránkách svazu zápisVS-2016), je zcela standardní způsob, jak může kdokoli ze členů svazu přítomných na valné hromadě buď sám kandidovat anebo navrhnout toho, koho by v prezídiu rád viděl. Faktem tak je pouze to, že tentokrát byl takto navržen kandidát jen jediný, že dostal ve volbách 76 hlasů z 88 přítomných, tedy více než mnozí jiní a více než dvakrát tolik, co onen údajně “nepohodlný“ kandidát, kterému ke zvolení do prezídia chybělo třicet dva hlasů. To vše hovoří samo za sebe a je příznačné, že na výsledek voleb nemělo vliv, že letos poprvé bylo možné, aby člen ke svému zastupování na valném shromáždění písemně zmocnil jinou osobu. Plných mocí totiž bylo jen 28…

Přitom o tom, že se valného shromáždění lze účastnit prostřednictvím písemně zmocněného zástupce, rozhodli členové svazu teprve loni, kdy valné shromáždění v návaznosti na změnu zákonné úpravy rozhodovalo o nových stanovách svazu. Tehdy také členové o 4 hlasy odmítli návrh prezídia, aby podmínkou členství ve svazu bylo vlastnictví dostihového nebo chovného koně (viz ZápisVS-2015). Členství ve svazu je tak i nadále otevřené všem a nelze než apelovat na majitele a chovatele, aby se stali jeho členy, aktivně se podíleli na jeho činnosti a potažmo na řízení „dostihového sportu“, jak pěkně navrhuje RNDr. Schulmann (který však, bohužel, členem svazu také není).

Na závěr bych ještě zmínil situaci s propozicemi v Praze - Velké Chuchli a Pardubicích, snižováním počtu dostihů a termínovou listinou a údajný nezájem Rady JC ČR o ně. Zabývali jsme se tím na Prezidiu svazu (viz. Zápis prezidia ČSCHPMDK 1/2016 ),  kde se odsouhlasil i mandát pro reprezentanty svazu v Radě v této otázce a dále jsem si přečetl v zápise z Rady JC ČR (viz. Zápis rady JC ČR 11.3.2016), že byl k tomuto tématu přizván na Radu předseda Rovinové komise a Rada tyto návrhy Rovinové komise schválila, tedy se jimi zcela jistě zabývala.

 

 Ing.Tomáš Janda

Sekretář a člen prezidia ČSCHPMDK

0 ks,
Košík
0 ks,