Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 6 / 2013 konaného dne 8.10.2013

 Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní č.6 /2013

konaného dne 8.10.2013

Dne 8.10.2013 se od 14:00 hodin v tréninkové centrále DS PEGAS ve Zhoři u Jihlavy uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů:

Ing. Jiří Trávníček CSc., JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, pí. Margit Balaštíková, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Tomáš Janda, Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Stanislav Chudáček

Omluveni: Martin Bláha, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Rajmund Pavla, JUDr. Ing. Jiří Charvát   

_____________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání zasedání prezidia. Zápisem pověřen Ing. Janda, ověřovatel pí. Balaštíková. Návrh programu jednání byl všem členům prezidia zaslán před zasedáním formou e-mailu. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body: 

Program jednání

1. Katalog plemeníků 2014 – informace o aktuálním stavu pí. Balaštíková

2. Prezentace a analýza stanov ČSCHPMDK + finalizace do definitivní podoby

3. webové stránky svazu – informace o webu Ing.Janda

4. Fond Podpora 2014 – Ing.Janda a Ing.Trávníček představí návrhy fungování fondu pro rok 2014

 5. Základní strategické úkoly – kontrola plnění, prezentace – zejména chovatelská koncepce

6. Diskuse,různé–a)Informace o aktuální situaci z jednání rady JC ČR, Smlouva TMM–JC ČR                              

     b) Chov. přehlídky

     c) Přijetí nových členů

 

__________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Proběhla diskuze o podobě katalogu plemeníků. Obsah katalogu zajistí pí.Balaštíková ve spolupráci s Ing.Vlčkem. Fotografie od držitelů hřebců nebo pí.Votavová. Do 25.11. Ing.Janda zajistí definitivní seznam hřebců. Pí. Balaštíková dodá do 15.10. podklady pro poptávku na tisk katalogu. Po 25.11. proběhne schůzka za účasti Ing.Jandy, Ing.Trávníčka a pí.Balaštíkové, kde bude schválen obsah katalogu.

 

K bodu č. 2 programu jednání:

JUDr. Karin Luftmanová představila finální návrh podoby stanov svazu. Proběhla diskuze a ještě byli doplněny některé změny. Finální podoba návrhu stanov bude zveřejněna na webu svazu k připomínkám členů.   

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing.Janda prezentoval, že nové stránky svazu již plně fungují. Stále se ale ještě doplňují a upravují. Členové svazu mají možnost zaslat informace sekretáři svazu ke zveřejnění. Staré stránky svazu budou vypnuty. - zajistí Ing.Janda a pí.Balaštíková

 

K bodu č. 4 programu jednání

Prezidium schválilo jednomyslně pokračování fondu i v příštím roce. Finanční prostředky minimálně ve výši roku 2013. Do fondu mohou pro příští rok přispět všichni členové svazu, tedy nejen členové prezidia. Fond bude v příštím roce rozdělen formou dostihového dne svazu plus podporou malých závodišť. Forma podpory seriály pro české koně, klisny, proutěné překážky.

 

K bodu č. 5 programu jednání

Proběhla diskuze k finálnímu návrhu chovatelské koncepce. Zapracovány drobné změny. Koncepce bude rozeslána k oponentuře odborníkům členům i nečlenům svazu. Poté budou zapracovány úpravy a koncepce bude zaslána na JC ČR před dalším jednáním rady JC ČR do 1.11.2013.

K bodu č. 6 programu jednání

a) Ing. Jiří Trávníček informoval všechny přítomné členy o jednání rady JC ČR ze dne 17.9.2013 v odpoledních hodinách. Zejména zdůraznil nutnost převést ZC na nový subjekt stoprocentně vlastněný JC ČR.

 b) Grant na uspořádání Chovatelské přehlídky stále nebyl přiznán. Datum rozhodnutí nadále nejisté. Již není možné chovatelský den letos uspořádat, proto prezidium rozhodlo o zrušení žádosti.

 c) Přijetí nových členů – Prezidium jednomyslně schválilo přijetí těchto členů: Jana Junková, MPL Trading – Ing. M. Piskla, Kateřina Mandysová, Josef Buchta, Milan Picek, Hana Nováková, Lenka Horáková

 d) pí. Balaštíková vysvětlila a předložila materiály ohledně problémů Hřebčína Napajedla, které byli řešeny na radě JC ČR. Ing. Trávníček předá na dalším jednání prezidia JC ČR.

 e) Fond Podpora 2013 – Fond bude vyhodnocen do 30.11.2013.

 

Ve Zhoři dne 8.10.2013

 

Zapsal:  Ing. Janda

Ověřila:  pí. Balaštíková

0 ks,
Košík
0 ks,